Alan Tudyk previews Season 2 of 'Resident Alien'

Alan Tudyk talks with FOX 32's Jake Hamilton about Season 2 of "Resident Alien" on SyFy.

Latest Videos

Good Day Chicago

View More
View More